แบบทดสอบระหว่างบทเรียน และหลังบทเรียนใช้เวลานานเท่าไร?

ระยะเวลาของแบบทดสอบระหว่างบทเรียน และหลังบทเรียน กำหนดไว้ที่ 20 นาที ยกเว้นแบบทดสอบระหว่างบทเรียน และหลังบทเรียนสำหรับภาษาอังกฤษ C1 ที่กำหนดไว้ 30 นาที

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk