ฉันจะรับไฟล์ PDF ของคาบฝึกในห้องเรียนเสมือนจริงได้อย่างไร?

คุณสามารถรับไฟล์ .pdf ของห้องเรียนเสมือนจริงใดๆ ก็ได้ที่คุณได้จองไว้ ไฟล์จะพร้อมใช้งานหลังจากคาบเรียนได้สิ้นสุดลงแล้ว

_ เปิดปฏิทินห้องเรียนเสมือนจริง
_ เลื่อนไปยังการนัดหมายที่คุณได้เข้าร่วม
_ คลิกที่ "เอกสารประกอบการเรียน" เพื่อเข้าถึงไฟล์ pdf
_ กด CTRL+S (หรือกด 'Save') และบันทึกเอกสารลงในเดสก์ทอปของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk