ฉันจะติดต่อครูผู้สอนของฉันได้อย่างไร?

ติดต่อครูผู้สอนโดยคลิกที่ ซองจดหมายเล็กๆ ถัดจากชื่อของครูผู้สอนที่มุมขวาบน กล่องข้อความจะปรากฎขึ้นและคุณสามารถพิมพ์ข้อความถึงครูผู้สอนของคุณได้

หากคุณได้จองคาบการฝึกเฉพาะตัว บอกให้ครูผู้สอนของคุณทราบตอนเริ่มต้นคาบการฝึกถ้าคุณมีหัวข้อที่คุณต้องการพูดคุย ครูผู้สอนของเราทั้งหมดมีความยึดหยุ่นมากและจะปรับเปลี่ยนคาบการฝึกตามความต้องการของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk