ฉันได้จองคาบการฝึกกับครูผู้สอนอีกท่าน ฉันสามารถติดต่อครูผู้สอนท่านนี้ได้ด้วยหรือไม่?

สำหรับการติดต่อครูผู้สอนที่ไม่ใช่ครูผู้สอนส่วนตัวของคุณ ส่งข้อความไปที่ service@speexx.com และระบุว่าเป็นข้อความสำหรับครูผู้สอนท่านใด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk