หลักสูตรของฉันสิ้นสุดเมื่อไร?

หลักสูตรของคุณสิ้นสุดลงในวันที่การใช้งานที่แสดงไว้ในพอร์ทอล Speexx

จนถึงและรวมถึงวันที่ที่ระบุไว้ คุณสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของหลักสูตรของคุณ หลังจากวันที่นั้น คุณสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรหลักสูตรของคุณที่จัดเตรียมไว้ให้หากคุณได้ผ่านหลักสูตร แถบความก้าวหน้าในพอร์ทอล Speexx แสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ของคุณหรือไม่

หากได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการฝึกอบรมของคุณ เราอาจจะสามารถขยายหลักสูตรของคุณได้สูงสุดที่ 6 สัปดาห์ หากคุณต้องการได้รับประโยชน์จากเวลาพิเศษนี้ กรุณาแจ้งให้เราทราบและทางเราจะตรวจสอบว่าสามารถเพิ่มการขยายเวลานี้ให้คุณได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk