งานเขียนคืออะไร?

งานเขียนเป็นการลำดับคำถามปลายเปิดที่ได้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณสามารถฝึกการเขียนในภาษาเป้าหมายของคุณได้ คำถามต่างๆ ทำตามเนื้อหาของหลักสูตรออนไลน์ ดังนั้นคุณสามารถคาดหวังการใช้โครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์จากแบบฝึกหัดออนไลน์ได้

อย่างไรก็ตาม เรายังจัดให้มีหัวข้อสำคัญที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เพื่อให้เหมาะกับความสนใจทางธุรกิจของคุณเอง

คำถามต่างๆ ในการฝึกทักษะด้านการเขียนเป็นแบบปลายเปิด และไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk