ผลคะแนนสุดท้ายของหลักสูตรของฉันคำนวณอย่างไร?

ใบประกาศนียบัตร Speexx ของคุณรวมคะแนนจาก 'แบบฝึกหัดของฉัน' และคะแนนโบนัสสำหรับคาบการฝึกต่างๆ ที่คุณได้เข้าร่วม รวมทั้งแบบทดสอบหลังบทเรียน แบบทดสอบระหว่างบทเรียนเป็นเพียงแค่ให้คุณตรวจสอบความก้าวหน้าหลักสูตรของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณจะไม่ได้รับคะแนนโบนัสสำหรับการสอบนี้ แบบทดสอบต่างๆ เป็นทางเหลือจากฝั่งของเรา องค์กรของคุณอาจต้องการให้แบบทดสอบหลังบทเรียนเป็นส่วนในการผ่านหลักสูตร หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามผู้ให้บริการการฝึกอบรมของคุณ

หากคุณไม่ทำ 'แบบฝึกหัดของฉัน' ให้สมบูรณ์ที่ 60% เราจะไม่สามารถให้ใบประกาศนียบัตร Speexx กับคุณได้ การทำแบบทดสอบระหว่างบทเรียน และแบบทดสอบหลังบทเรียน ยังไม่เพียงพอต่อการผ่านหลักสูตรของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk