ฉันจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อไรและที่ไหน?

ใบประกาศนียบัตรของคุณจะสามารถดาวน์โหลดได้จากพอร์ทอล Speexx หลังจากหลักสูตรของคุณหมดอายุ ใบประกาศนียบัตรจะไม่ถูกส่งออกทางอีเมล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบว่าใบประกาศนียบัตรของคุณตอนนี้พร้อมสำหรับดาวน์โหลดแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk