ฉันสามารถดููปริมาณที่เรียนไปแล้วได้จากที่ไหน?

แถบความก้าวหน้าในพอร์ทอล Speexx แสดงเปอร์เซ็นต์ของ 'แบบฝึกหัดของฉัน' ที่คุณได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณยังต้องเข้าทำอีกมากเท่าไร แถบนี้ยังแสดงให้ทราบว่าภายในสัปดาห์นี้คุณควรทำให้เสร็จสมบูรณ์ถึงตรงไหน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูว่าคุณได้ล่วงหน้าไปแล้วหรือยังต้องรีบตามให้ทันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของคุณ

หากคุณต้องการทราบว่าใช้เวลาเรียนไปเท่าไรแล้ว สามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่มุมขวามือบน โดยคลิกที่ '?' ถัดจาก 'ผลคะแนน' เพื่อดูเวลาเรียนรวมทั้งหมดของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk