ฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ผ่านหลักสูตร?

คุณต้องทำใน 'แบบฝึกหัดของฉัน' ให้สมบูรณ์ที่อย่างน้อย 60% เพื่อได้รับใบประกาศนียบัตร Speexx

ผลคะแนนใบประกาศนียบัตร Speexx ประกอบด้วยคะแนนที่คุณได้รับใน 'แบบฝึกหัดของฉัน' รวมทั้งคะแนนโบนัสสำหรับคาบการฝึกใดๆ ที่คุณได้เข้าร่วม และสำหรับแบบทดสอบหลังบทเรียน

องค์กรของคุณอาจเลือกที่จะกำหนดเกณฑ์การผ่านหลักสูตรที่แตกต่างออกไป โปรดสอบถามผู้ให้บริการการฝึกอบรมของคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการผ่านหลักสูตรของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk