ฉันสามารถตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร?

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบไมโครโฟนและชุดหูฟังของคุณ


Windows Vista + Windows 7:

_ ไปที่ เริ่ม (Start) > แผงควบคุม (Control Panel) > ฮาดร์เเวร์เเละเสียง (Hardware and Sound) / เสียง (Sound)
_ เปิดแถบ ‘การเล่น (Playback)’ ตรวจสอบว่าชุดหูฟังที่ถูกต้องได้เลือกไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
_ เปิดแถบ ‘การบันทึกเสียง (Recording)’ ตรวจสอบว่าไมโครโฟนที่ถูกต้องได้เลือกไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
_ ในแถบ ‘การบันทึกเสียง (Recording)’ ดับเบิลคลิกที่ไมโครโฟนที่คุณจะใช้
_ ในหน้าต่างใหม่ เลือกแถบ ‘ระดับ (Levels)’
_ ทดสอบการตั้งค่าต่างๆและปรับตามความจำเป็น


Windows 8:

_ เปิด แผงควบคุม (Control Panel) โดยการรูดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ และแตะ ค้นหา (Search) (หรือหากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ ชี้ไปที่มุมขวาบน เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง จากนั้นคลิกที่ ค้นหา (Search)) เข้าไปใน แผงควบคุม (Control Panel) ในกล่องค้นหา และแตะหรือคลิกที่ แผงควบคุม (Control Panel)
_ ไปที่ ฮาดร์เเวร์เเละเสียง (Hardware and Sound) / เสียง (Sound)
_ เปิดแถบ ‘การเล่น (Playback)’ ตรวจสอบว่าชุดหูฟังที่ถูกต้องได้เลือกไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
_ เปิดแถบ ‘การบันทึกเสียง (Recording)’ ตรวจสอบว่าไมโครโฟนที่ถูกต้องได้เลือกไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
_ ในแถบ ‘การบันทึกเสียง (Recording)’ ดับเบิลคลิกที่ไมโครโฟนที่คุณจะใช้
_ ในหน้าต่างใหม่ เลือกแถบ ‘ระดับ (Levels)’
_ ทดสอบการตั้งค่าต่างๆและปรับตามความจำเป็น


Windows 10:

_ คลิกขวาที่ไอคอนลำโพง ในแถบงาน (taskbar) (มุมล่างขวาของหน้าจอของคุณ)
_ เปิดแถบ ‘การเล่น (Playback)’ ตรวจสอบว่าชุดหูฟังที่ถูกต้องได้เลือกไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
_ เปิดแถบ ‘การบันทึกเสียง (Recording)’ ตรวจสอบว่าไมโครโฟนที่ถูกต้องได้เลือกไว้เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
_ ในแถบ ‘การบันทึกเสียง (Recording)’ ดับเบิลคลิกที่ไมโครโฟนที่คุณจะใช้
_ ในหน้าต่างใหม่ เลือกแถบ ‘ระดับ (Levels)’
_ ทดสอบการตั้งค่าต่างๆและปรับตามความจำเป็น


Mac:

_ ไปที่เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ (System preferences) > เสียง (Sound)
_ เปิดแถบ ‘สัญญาณออก (Output)’
_ ในแถบ ‘สัญญาณออก (Output)’ คลิกที่ไมโครโฟนที่คุณจะใช้
_ เปิดแถบ ‘สัญญาณเข้า (Input)’
_ ในแถบ ‘สัญญาณเข้า (Input)’ คลิกที่ไมโครโฟนที่คุณจะใช้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk