ฉันจะฝึกการออกเสียงของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถฝึกการออกเสียงของคุณได้ในหัวข้อ 'การออกเสียง' ของพอร์ทอล Speexx ซึ่งประกอบด้วยประโยคต่างๆ เกือบจะทั้งหมดจาก 'แบบฝึกหัดของฉัน' และระบบ การรู้จำเสียงพูดที่ทันสมัย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk