ฉันจะเข้าถึงรายงานจากคาบการฝึกของฉันได้อย่างไร?

ในการเข้าถึงรายงานของครูผู้สอนจากคาบการฝึกของคุณ:

_ ไปที่ปฏิทินการฝึกของคุณ
_ คลิกที่คาบการฝึกที่คุณได้เข้าร่วม
_ อ่านรายงานของคุณในหน้าต่างแบบผุดขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk