ทำไม Speexx จึงต้องการหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของฉัน?

เราต้องการหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณสำหรับการติดต่อคุณเกี่ยวกับหลักสูตรของคุณเป็นระยะๆ ตามปกติ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการติดต่อคุณเกี่ยวกับหลักสูตรของคุณเท่านั้น และครูผู้สอนของเราทั้งหมดปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลของเราอย่างเต็มที่

เราจะไม่เคยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk