ระบบไม่ให้ฉันบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของฉัน ฉันจะทำอย่างไร?

หากระบบไม่ยอมรับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบช่องว่างหรือสัญลักษณ์พิเศษออก เพียงแค่พิมพ์ตัวเลข เริ่มต้นด้วยรหัสประเทศของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสประเทศของคุณเพียงครั้งเดียว มีความเป็นไปได้มากที่ครูผู้สอนของคุณจะโทรหาคุณจากประเทศอื่น ดังนั้นการระบุรหัสประเทศที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk