ในแบบฝึกหัดเติมเต็มช่องว่าง ฉันจำเป็นต้องพิมพ์คำตอบเสมอหรือไม่?

ในแบบฝึกหัดเติมเต็มช่องว่างของเรา คุณสามารถพิมพ์หรือเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากรายการตัวเลือก คลิกที่ไอคอนที่มีลูกศรเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากชุดจำกัดของตัวเลือก หากไม่มีไอคอนถัดจากช่องว่าง คุณสามารถพิมพ์คำตอบได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk