ฉันจะฝึกทักษะเฉพาะด้านภายในหลักสูตรของฉันได้อย่างไร?

คุณสามารถฝึกทักษะด้านธุรกิจได้ในศูนย์ธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การติดต่อทางโทรศัพท์ การโต้ตอบทางอีเมล การประชุม รวมทั้งหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากคุณต้องการฝึกด้านทักษะด้านไวยากรณ์ของคุณ ไปที่ศูนย์ไวยากรณ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk