ฉันจะค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในการฝึกได้ที่ไหน?

คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง ในส่วน 'ธุรกิจ', 'ไวยากรณ์', 'การออกเสียง', 'วิดีโอ' และ 'คอมมูนิตี้' ของพอร์ทอล Speexx

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk