ฉันสามารถคาดหวังการตรวจแก้ไขจากครูผู้สอนของฉันได้เมื่อใด?

ครูผู้สอนของคุณจะตรวจแก้ไขงานเขียนของคุณ ภายใน 48 ชั่วโมง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk