ฉันสามารถส่งงานเขียนของฉันได้เมื่อใด?

ทุกๆ วันจันทร์ จะมีงานเขียนชิ้นใหม่อยู่ในพอร์ทอล Speexx

จากช่วงเวลานั้น งานเขียนจะมีอยู่พอร์ทอล Speexx จนกว่าหลักสูตรของคุณจะหมดอายุ คุณสามารถส่งงานเขียนได้ตลอดเวลา ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับงานเขียนแต่ละชิ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk