ฉันจะเชื่อมต่อชุดหูฟังและเว็บแคมของฉันได้อย่างไร?

ลองดูลิงก์ต่อไปนี้:
http://portal.speexx.com/static/resource/manual/adobe-connect-starter-guide_en.pdf

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk