ฉันควรจองกับใคร?

คุณสามารถจองกับครูผู้สอนท่านใดก็ได้ เลือกครูผู้สอนที่มีกำหนดการตรงกับคุณ หรือผู้ที่มีรูปแบบการฝึกที่คุณชอบ หรือจองกับครูผู้สอนของคุณเสมอ - ทางเลือกเป็นของคุณ!

โดยหลักการแล้ว คุณควรจองกับครูผู้สอนประจำตัวคุณ หรืออย่างน้อยที่สุดยึดอยู่กับครูผู้สอนท่านเดิมตลอดหลักสูตร ยิ่งครูผู้สอนรู้จักคุณมากเท่าไร พวกเขาก็จะสามารถปรับเปลี่ยนคาบการฝึกให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ง่ายขึ้น และจัดเตรียมมาเพื่อให้เหมาะสำหรับรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะตัวของคุณเอง

เราใช้รายงานคาบการฝึกที่ลงรายละเอียดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างคาบการฝึกต่างๆ ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนครูผู้สอน คาบการฝึกต่างๆ ยังคงเป็นไปตามเส้นทางการเรียนรู้ที่จัดวางโครงสร้างไว้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk