ห้องเรียนเสมือนจริงแบบเปิดคืออะไร?

ห้องเรียนเสมือนจริงแบบเปิดคือชั้นเรียนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะด้านการพูดของคุณ โดยการพูดคุยกับครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ จากทั่วโลก ชั้นเรียนต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย คุณจะพบหัวข้อที่คุณสนใจอย่างแน่นอน!

https://portal.speexx.com/static/resource/manual/vc-student-guide-th.pdf

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น
สนับสนุนโดย Zendesk